Help Me Grow San Francisco logo

Đối với nhà cung cấp dịch vụ y tế

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường là nguồn lực chính của gia đình trong ba năm đầu tiên của trẻ. Việc thăm khám sức khỏe cho trẻ mang lại cơ hội thường xuyên để tiến hành giám sát sự phát triển, ngoài việc giải quyết những lo lắng của người chăm sóc về sự phát triển của con họ. Hơn nữa, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị ba lần khám sàng lọc phát triển, vào những khoảng thời gian nhất định, trước khi trẻ tròn ba tuổi.

Để tìm hiểu thêm về sàng lọc và truy cập các tài nguyên hữu ích, hãy truy cập Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe California Bộ công cụ sàng lọc phát triển. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế cũng có thể liên hệ với nhóm Help Me Grow SF tại [email protected] để tìm hiểu thêm về cách HMG SF có thể hỗ trợ bạn cung cấp sàng lọc phát triển cho tất cả trẻ em trong phòng khám hoặc cơ sở thực hành của bạn. (Chúng tôi cũng liên kết đến thông tin quan trọng chứ?)

Tài nguyên