Hop Skip Drive cung cấp các chuyến đi an toàn cho trẻ em, bao gồm cả những trẻ có nhu cầu đặc biệt

bởi | Th9 12, 2022 | Khả năng tiếp cận, Hỗ trợ từ gia đình, Nguồn

Hop, Skip Drive cung cấp cho các gia đình một cách khác để đưa đón trẻ em đến trường hoặc các hoạt động

HopSkipDrive là một giải pháp giao thông cho trẻ em, giúp họ đến trường hoặc các hoạt động. Họ cung cấp cho các tài xế được đào tạo kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, giao diện ứng dụng và theo dõi chuyến đi để giản dị cho gia đình, và an toàn cho trẻ em. Đối với bất kỳ ai cần giúp đỡ, HopSkipDrive ở đây để giúp đỡ.

Click vào đây để tìm hiểu thêm