Thú cưng có thể giúp trẻ tự kỷ như thế nào?

bởi | Th10 3, 2022 | Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, Sức khỏe tinh thần, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu

Một lần nữa, nghiên cứu minh họa những gì chúng ta đã biết. Liệu pháp điều trị cho thú cưng là thực tế và hiệu quả đối với trẻ tự kỷ, những người trải qua sự giảm lo lắng và căng thẳng xã hội với sự giúp đỡ của một người bạn lông lá.

Đọc bài viết này