Tin tức rùng rợn có thể tác động đến những đứa trẻ học hỏi và suy nghĩ khác biệt như thế nào

bởi | Th5 26, 2022 | Khẩn cấp, Hỗ trợ từ gia đình, Sức khỏe tinh thần, người Tây Ban Nha

Đọc toàn bộ bài báo bằng tiếng Anh tại Hiểu rõ.org Đọc toàn bộ bài báo bằng tiếng Tây Ban Nha tại Und hiểu rõ.org

Bạn có thể không ngăn được luồng thông tin có không tí nào tác động ngắn hạn đến con bạn. Nhưng có những cách để giúp giữ nó ở mức tối thiểu:

  • Trả lời câu hỏi của trẻ em. Hãy trung thực, nhưng không chia sẻ nhiều thông tin hơn mức họ có thể xử lý. 
  • Giúp họ hiểu. Trẻ em thường cần thêm thông tin hoặc ngữ cảnh để hiểu những gì chúng đang nghe và nhìn thấy.
  • Thừa nhận nỗi sợ hãi. Giúp trẻ nói về nỗi sợ hãi và cùng nhau nói về điều gì sẽ giúp mọi thứ tốt hơn. 
  • Tạo cho trẻ cảm giác kiểm soát. Nói về những việc bạn đang làm để giữ an toàn và những cách bạn có thể giúp đỡ người khác. 
  • Hãy tuân thủ các thói quen nhiều nhất có thể. Chúng mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và bình thường.
  • Hạn chế tiếp xúc. Cố gắng hết sức để tắt tin tức và tránh điện thoại của bạn khi có trẻ em. Và nhớ nói về các chủ đề khác ít căng thẳng hơn.

Đọc toàn bộ bài báo bằng tiếng Anh tại Hiểu rõ.org

Đọc toàn bộ bài báo bằng tiếng Tây Ban Nha tại Und hiểu rõ.org