Cách Nhận Kết quả Biểu mẫu Thu nhập Gia đình Đa năng SFUSD của Bạn

bởi | Th3 14, 2022 | Các nhu cầu cơ bản, người Trung Quốc, Giáo dục, Hỗ trợ tài chính, người Tây Ban Nha | 0 Lời bình

Thư Đủ điều kiện cho Quyền lợi Trường học - Mẫu Thu nhập Gia đình Đa năng (MFIF) có thể được sử dụng để đủ điều kiện được giảm giá trong các chương trình học Hè, chiết khấu tiện ích gia đình, v.v.

Thông báo được gửi qua tài khoản Phụ huynh trên SchoolCafe. Kiểm tra kỹ xem email của cha mẹ / người giám hộ có được cập nhật trong Parentvue không để nhận được thông báo khi các lá thư của năm nay đã sẵn sàng.

Để truy cập thư đủ điều kiện MFIF
Đăng nhập vào tài khoản dành cho Phụ huynh tại SchoolCafe.com.
· Nhấp vào Thông tin đủ điều kiện ở thanh bên trái.
· Chọn thông báo
· Nhấp vào Xem
· Tải xuống hoặc in bức thư

Nếu một học sinh đang tìm kiếm thư kết quả MFIF của mình, hãy yêu cầu người giám hộ đăng nhập vào tài khoản của họ và làm theo các bước ở trên, HOẶC gửi email đến [email protected] kèm theo Mã số học sinh, Tên học sinh và Trường học.

Thông tin thêm có tại sfusd.edu/MFIF