Bên trong nỗ lực to lớn để thay đổi cách trẻ em được dạy đọc

bởi | Th8 15, 2022 | Khả năng tiếp cận, Chứng khó đọc, Giáo dục, Công bằng xã hội

Một học sinh lớp ba học qua một bài học ngữ âm ở Washington, Ill.
 Matt Dayhoff — Mạng TODAY của Hoa Kỳ / Reuters

Cũng giống như hầu hết trẻ em, dù chúng đã ngồi trên ô tô bao nhiêu lần, vẫn cần được dạy lái xe, hầu hết độc giả đều được hưởng lợi từ việc được dạy rõ ràng cách các âm thanh và chữ cái đi cùng nhau. Điều này không chỉ đúng với những người mắc chứng khó đọc (đại diện cho khoảng 10% của tất cả người học) mà còn đúng với phần lớn người đọc.

Đọc bài báo

SFUSD đang sử dụng cả hai chương trình giảng dạy (Fontas và Pinell Leveled Literacy Intervention, cũng như Hội thảo dành cho độc giả và nhà văn của Lucy Calkins) được đề cập đến trong bài viết này, tại một số trường tiểu học của chúng tôi tại thời điểm này.

Hội đồng Giáo dục của chúng tôi đang đánh giá lại cách tiếp cận của học khu đối với việc đọc trong năm tới để đáp ứng kết quả của một cuộc Kiểm tra khả năng đọc viết năm ngoái. Mong đợi được nghe thêm về cách SFUSD dạy đọc trong năm tới.