Cảm ơn bạn đã tham dự hội nghị ảo năm này. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp trực tiếp bạn vào năm sau vào năm 2023!

Hội nghị Thông tin và Nguồn lực (IRC) Hỗ trợ Gia đình Trẻ Khuyết tật (SFCD) hàng năm là cơ hội để các gia đình có trẻ khuyết tật và những người hỗ trợ họ tập hợp lại trong cộng đồng, học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực khuyết tật và tìm các nguồn lực có thể hỗ trợ con cái của họ trên con đường thành công trong học tập và cuộc sống.

Trình bày trong quan hệ đối tác với Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt của Học khu Thống nhất San Francisco (SFUSD)Ủy ban Cố vấn Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt

Trình bày bởi:

Tham gia danh sách email Hỗ trợ cho Gia đình để nhận cập nhật và thông tin về các sự kiện sắp tới và chương trình quanh năm.