Đã đến lúc sàng lọc nguy cơ mắc chứng khó đọc cho tất cả học sinh | Ed100

Photo by Jason Leung on Unsplash

Ở đại đa số các bang, các trường tiểu học thường xuyên sàng lọc từng học sinh về nguy cơ mắc chứng khó đọc để các em nhận được sự giúp đỡ cần thiết ngay từ những lớp đầu tiên. Tại sao không phải là California? Carol giải thích.
Đọc bài
Lea Más