Việc làm

Hỗ trợ cho Gia đình đang tuyển dụng cho các vị trí sau:

Nhân viên xã hội song ngữ - Thông báo việc làm

Trình quản lý hồ sơ song ngữ - Thông báo việc làm

Làm việc với Hỗ trợ cho Gia đình

Hỗ trợ Gia đình Trẻ em Khuyết tật là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ tinh thần từ cha mẹ đến cha mẹ cho các gia đình có con khuyết tật, đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin và giáo dục cho các gia đình và các chuyên gia làm việc với họ. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các gia đình có trẻ em khuyết tật khi họ đối mặt với những thách thức.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: đường dây điện thoại, trung tâm hỗ trợ, thông tin và giới thiệu, các nhóm hỗ trợ, chương trình cố vấn dành cho phụ huynh, đào tạo, hội thảo, giáo dục cộng đồng, các sự kiện gia đình đặc biệt và bản tin.

Tại Hỗ trợ Gia đình có Trẻ em Khuyết tật, chúng tôi tôn vinh sự đa dạng, cam kết tạo ra một môi trường hòa nhập cho tất cả nhân viên của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích những người nộp đơn đa dạng. Hỗ trợ Gia đình của Trẻ em Khuyết tật không phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm cả việc mang thai và nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính), nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân, đảng phái chính trị, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, di truyền thông tin, tuổi, tình trạng cha mẹ hoặc nghĩa vụ quân sự. Theo Sắc lệnh Cơ hội Công bằng của San Francisco, chúng tôi sẽ xem xét những ứng viên đủ tiêu chuẩn tuyển dụng có hồ sơ bắt giữ và kết án. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc chỗ ở do khuyết tật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số (415) 282-7494 máy lẻ. 155.