Tham gia

Chung tôi cân sự giup đơ của bạn! Là một tổ chức do phụ huynh thành lập, cộng đồng của chúng tôi luôn là trọng tâm trong những gì chúng tôi làm. Bằng cách tham gia cùng chúng tôi, bạn có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống của trẻ em và người lớn bị khuyết tật và có nhu cầu sức khỏe phức tạp - cũng như gia đình họ.

Tác động của chúng tôi

Năm ngoái, Hỗ trợ Gia đình đã cung cấp thông tin, giáo dục và hỗ trợ cho:
Điểm tiếp xúc với gia đình​
0
Người tham dự các sự kiện trực tiếp và ảo của chúng tôi ​
0
Các cá nhân nhận được hỗ trợ 1:1 thông qua Đường dây ấm áp của chúng tôi​
0
Các cuộc họp hỗ trợ ngang hàng trên khắp San Francisco
0

Tham Gia

Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi bằng nhiều cách, từ tình nguyện dành thời gian tham gia nhóm của chúng tôi đến quyên góp để chúng tôi có thể giúp đỡ miễn phí cho các gia đình.

Đóng góp

Cung cấp Hỗ trợ cho Gia đình và tạo sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em hoặc người lớn bị khuyết tật.

Tình Nguyện

Phục vụ cộng đồng tại các sự kiện địa phương, tại văn phòng trung tâm thành phố của chúng tôi hoặc trên toàn cộng đồng.

Tuyển Dụng

Duyệt qua các cơ hội việc làm hiện tại và tham gia nhóm của chúng tôi bán thời gian hoặc toàn thời gian.

Quan hệ đối tác

Tham gia cùng các cơ quan trên toàn tiểu bang trong việc xây dựng một mạng lưới toàn diện gồm các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Tiếng nói của cộng đồng

Bạn không chắc bắt đầu từ đâu?
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Kết nối với Nhóm hỗ trợ gia đình của chúng tôi ngay hôm nay. Hãy gọi cho chúng tôi hoặc gửi biểu mẫu tiếp nhận hoặc giới thiệu để chúng tôi có thể tìm thời điểm phù hợp để kết nối với bạn.