Ngày mười sáu tháng sáu, ngày tự do

bởi | Th6 16, 2022 | Sự kiện cộng đồng

Ngày mười sáu kỷ niệm ngày 19 tháng 6 năm 1865, ngày mà những người Mỹ da đen làm nô lệ cuối cùng ở Texas được trả tự do (hai năm sau Tuyên bố Giải phóng). Năm 2021, ngày 16 tháng 6 chính thức được công nhận là ngày lễ của liên bang.

Ngày lễ này không chỉ tôn vinh quyền tự do của những người bị nô lệ mà còn được coi là tôn vinh văn hóa người Mỹ gốc Phi. Để tham gia vào lễ kỷ niệm ngày 16 tháng 6 vào cuối tuần này, hãy truy cập https://juneteenth-sf.org