Bấm để chơi Giữ lời hứa Lanterman

Golden State Pooled Trust và The Arc of California vui mừng thông báo rằng phần một của chuỗi hội thảo trực tuyến gồm hai phần về Giữ lời hứa Lanterman bây giờ đã có sẵn trực tuyến. Phần 1 của loạt bài giới thiệu về Đạo luật Lanterman, đặc biệt tập trung vào cách quản lý Kế hoạch Chương trình Cá nhân hóa (IPP).

Bạn có thể tìm thấy liên kết đến các tài liệu hỗ trợ trong phần mô tả trên YouTube hoặc bằng cách nhấp vào trên liên kết này.  

Lịch sử của Đạo luật Lanterman được trình bày bởi Chad Carlock, một luật sư làm việc với các cá nhân để giúp họ hiểu, bảo vệ và khẳng định các quyền hợp pháp của họ.  Cách Quản lý IPP do Pat và Tim Hornbecker đồng trình bày, những người ủng hộ nhân quyền toàn thời gian và cha mẹ của một cậu con trai bị khuyết tật phát triển. Pat cũng là chủ tịch của ARC California. Họ cũng đề cập đến cách giải quyết tranh chấp và nhu cầu tiếp tục vận động chính sách. 

Phần 2 của loạt bài, sẽ được phát hành vào tháng 2, sẽ đề cập đến các Chương trình Tài nguyên và Vận động chính sách.