Trong tình đoàn kết và đau buồn

bởi | Th5 27, 2022 | Khuyến mãi SFCD

Tổ chức Hỗ trợ Gia đình Trẻ em Khuyết tật rất đau buồn với gia đình của những đứa trẻ và giáo viên quý giá bị cướp đi sinh mạng một cách vô nghĩa ngày hôm qua ở Texas, và tuần trước ở Buffalo, NY và Laguna Woods, CA, và trong vô số vụ xả súng hàng loạt khác trên khắp đất nước của chúng ta. Trái tim của chúng tôi tan nát bởi thảm kịch khôn lường ở Texas và bởi chính phủ của chúng tôi không hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do bạo lực súng đạn. Chúng tôi yêu cầu hành động từ các đại diện được bầu của chúng tôi ở tất cả các cấp chính phủ của chúng tôi để ban hành luật hiệu quả nhằm giữ cho công dân của chúng tôi, bao gồm cả trẻ em đi học, an toàn trước các vụ xả súng hàng loạt.

Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự ủng hộ và biết ơn chân thành đến các giáo viên tận tâm, nhân viên xã hội, cố vấn hướng dẫn, nhân viên bán chuyên, ban giám hiệu và các nhân viên trường học khác, những người đã làm việc quên mình với con em chúng tôi mỗi ngày. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn làm. Bạn không cần phải bảo vệ con cái của chúng tôi bằng mạng sống của bạn, bạn cũng không nên phải làm việc trong sợ hãi. Trường học phải là một nơi an toàn, ổn định và an ninh cho tất cả mọi người.

Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi làm việc với trẻ em và gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương – trẻ em gặp khó khăn về khả năng vận động, chậm phát triển nhận thức và các nhu cầu khác. Nhiều nhân viên của chúng tôi là cha mẹ của trẻ em khuyết tật. Con cái của chúng ta cần được hỗ trợ và cung cấp chỗ ở để định hướng đến trường học và thế giới một cách bình thường. Khi biết về một thảm kịch, tham gia diễn tập an toàn hoặc trong trường hợp không thể tưởng tượng được là ở trong một tình huống bắn súng đang hoạt động, con cái chúng ta cần được hỗ trợ thêm và cha mẹ, giáo viên và nhân viên nhà trường cần thêm nguồn lực để hỗ trợ.

Hỗ trợ cho Gia đình tồn tại để cung cấp thông tin, giáo dục và các nguồn lực để giúp các gia đình có trẻ em khuyết tật và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác.  Chúng tôi đang chia sẻ một số tài nguyên tức thì ở đây hôm nay và sẽ tổ chức các buổi hội thảo miễn phí trong suốt mùa hè, tập trung thảo luận về các sự kiện khó khăn với trẻ em và lập các kế hoạch an toàn như một phần của quy trình IEP cho phụ huynh. Chúng ta sẽ cùng nhau đau buồn và cùng nhau hành động để xây dựng một thế giới an toàn hơn cho tất cả chúng ta.