Knee Krutch, dành cho người bị cụt dưới đầu gối

bởi | Th9 28, 2022 | Khả năng tiếp cận, Y khoa

Đọc thêm tại Abilities.com

Bạn có thể tìm hiểu về nhiều công cụ thích ứng khác, thiết bị y tế và hơn thế nữa, để cải thiện cuộc sống của người khuyết tật tại Abilities.com, máy chủ của Thị trường Khả năng.