Tìm hiểu về ASD

bởi | Th10 11, 2022 | Thời thơ ấu, Chuyên gia, Khuyết tật cụ thể

Autism Spectrum Disorder

Ahmed Raza

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một khuyết tật phát triển dẫn đến khó khăn trong giao tiếp, xã hội và hành vi. ASD tác động đến cách một người nhận thức và giao tiếp xã hội với những người khác, dẫn đến các vấn đề về giao tiếp và tương tác xã hội. Rối loạn phổ tự kỷ có thể bao gồm các loại hành vi hạn chế hoặc lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, thuật ngữ “phổ” trong ASD có nghĩa là một loạt các triệu chứng và thách thức đối với chứng rối loạn.

Các khả năng quan trọng cụ thể như suy nghĩ, học tập và giải quyết vấn đề của những người mắc ASD có thể khác nhau. Một số bệnh nhân cần rất nhiều sự hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày của họ, trong khi những người khác có thể không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Tự kỷ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo dục và việc làm. Trên thực tế, 85% của những người mắc chứng tự kỷ có trình độ đại học đang thất nghiệp. Mức độ hỗ trợ của chính quyền quốc gia và địa phương, và thái độ của xã hội là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống của những người mắc ASD.

Đọc thêm tại Pacific Medical ACLS