Tìm kiếm Phụ huynh chia sẻ câu chuyện của họ về Quyền được tham gia Trại hè

bởi | Th3 4, 2022 | Khả năng tiếp cận, Cơ hội cho đầu vào, Giải trí | 0 Lời bình

Con bạn đã bao giờ bị đuổi khỏi Trại hè chưa? Bạn đã bao giờ ước rằng trại của bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn chưa? Vui lòng đăng ký tại đây để giúp chúng tôi làm cho Trại hè dễ tiếp cận hơn!

Sự tham gia của bạn sẽ được đánh giá cao nhất! Chúng tôi muốn những câu chuyện từ những đứa trẻ có nhu cầu về ánh sáng hoặc nhu cầu đáng kể, và các bậc cha mẹ từ nhiều nguồn gốc khác nhau phản ánh bộ mặt của San Francisco. Vui lòng đăng ký trước ngày 10 tháng 3.