Gói thông tin

Hướng dẫn sức khỏe tâm thần

Hướng dẫn sức khỏe tâm thần

Hỗ trợ cho Gia đình đã đưa ra gói thông tin sau đây để hỗ trợ các gia đình và các chuyên gia tìm kiếm thông tin cần thiết và tiếp cận các nguồn lực. Chúng tôi hy vọng rằng chúng hữu ích và mời bạn liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc nhận xét.

Tải xuống toàn bộ gói PDF bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn bên dưới hoặc cuộn xuống để tìm các liên kết đến từng phần của gói này.

Một đoạn trích từ trang Giới thiệu:

Các Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia ước tính rằng 1/10 trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ mắc bệnh tâm thần đủ nghiêm trọng để cần điều trị. 

Trẻ em và thanh niên có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào: trầm cảm, lo lắng, các hành vi thách thức và gây rối, rối loạn ăn uống hoặc các hành vi tự làm hại bản thân. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình thường là những người đầu tiên nhận thấy những thay đổi ở trẻ. Đôi khi cha mẹ cảm thấy khó nói về những lo lắng của họ, có lẽ vì sự kỳ thị thường đi kèm với rối loạn tâm thần hoặc đơn giản là họ không biết có những dịch vụ nào hoặc tìm chúng ở đâu. 

Nhận biết các vấn đề của con bạn và tìm cách điều trị sớm có thể giúp con bạn và gia đình đối phó với những thách thức mà bạn phải đối mặt. Bạn không cần phải vật lộn với những thử thách này một mình. Các dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng của Bộ Y tế Công cộng San Francisco (CBHS), trường học và các nhóm hỗ trợ phụ huynh có thể giúp con bạn và gia đình bạn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ mà bạn cần. Cuốn sách này được viết để hướng dẫn bạn và gia đình bạn thông qua hệ thống sức khỏe tâm thần ở San Francisco. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn:

  • Tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe cảm xúc, hành vi và tâm thần

  • Xác định những hành vi của con bạn mà bạn đặc biệt quan tâm

  • Trở nên hiểu biết về các loại dịch vụ sức khỏe tâm thần có sẵn cho bạn và gia đình bạn

  • Hiểu cách sức khỏe tâm thần cộng đồng, trường học và các cơ quan khác có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ con bạn và gia đình bạn

  • Tìm hiểu cách hợp tác với các nhà cung cấp của bạn

  • Hiểu các quyền và trách nhiệm của bạn

  • Tìm hiểu nơi để vận động và hỗ trợ

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Các tài nguyên này không xác nhận bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình nào được liệt kê, cũng như không được coi là danh sách đầy đủ các tổ chức hoặc trang web. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin nào không chính xác, nếu bạn muốn cung cấp phản hồi hoặc nếu bạn biết về các tài nguyên bổ sung có thể hữu ích để đưa vào trong tương lai, vui lòng liên hệ chúng tôi.