Người mất tích Cảnh báo bạc cho những người bị khuyết tật phát triển ở mọi lứa tuổi

bởi | Th3 11, 2022 | Nguồn cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình | 0 Lời bình

Ai đáp ứng các tiêu chí để sử dụng Hệ thống Cảnh báo Bạc?

Nếu một người nào đó mà bạn biết bị mất tích và bị khuyết tật phát triển hoặc thiểu năng trí tuệ, bạn có thể yêu cầu cảnh sát đưa ra “Cảnh báo bạc” về độ tuổi.

Dự luật Thượng viện (SB) 1127, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, đã sửa đổi các tiêu chí cho việc ban hành Silver Alert. Mục 8594.10 của Bộ luật Chính phủ California (GC) quy định rằng một Cảnh báo Bạc có thể được kích hoạt cho một cá nhân "bị khuyết tật phát triển hoặc suy giảm nhận thức" bất kể tuổi của họ.
Xem văn bản của luật tại đây hoặc là đọc thêm về chương trình tại đây