Tiến tới Hướng tới Độc lập cung cấp hỗ trợ sống độc lập và chuyển tiếp cho người lớn sau trung học bị khuyết tật về phát triển, học tập và phổ tự kỷ ở Napa, CA. Nó phù hợp cho những người trẻ tuổi có một số kỹ năng độc lập và có động lực để sống độc lập sau khi tốt nghiệp trung học. Tìm hiểu thêm tại movingionary.org hoặc xem video phỏng vấn từ năm 2020 này với đạo diễn, Rhonda Daniels.