Con đường mới dẫn đến bằng tốt nghiệp mở ra cánh cửa cho học sinh khuyết tật

bởi | Th11 22, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Biện hộ và Pháp lý, Giáo dục, Thuê người làm

tín dụng: Megan Glynn

Bài viết này trên EdSource nói về một lộ trình lấy bằng tốt nghiệp thay thế được đề xuất dành cho học sinh khuyết tật đang học trong các lớp học kỹ năng sống.

Đọc bài viết tại Con đường mới đến bằng tốt nghiệp mở ra cánh cửa cho học sinh khuyết tật