Lãnh đạo của Phụ huynh

Tìm sự hỗ trợ trực tiếp từ những người đã từng ở đó. Các chương trình cố vấn dành cho phụ huynh của chúng tôi giúp bạn phát triển và cống hiến.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn

Trả ơn cho gia đình có trẻ em khuyết tật và có nhu cầu y tế phức tạp bằng cách hỗ trợ và lãnh đạo những người khác. Trở thành Lãnh đạo Phụ huynh để cố vấn cho một gia đình, tham gia vào hội đồng phụ huynh, kết nối với cộng đồng của bạn và trở thành người ủng hộ sự thay đổi ở San Francisco, khắp California và thậm chí trên toàn quốc.

Đăng ký ngay hôm nay và nghe thêm về các cơ hội, đào tạo và các bước tiếp theo.

Yêu cầu một người cố vấn

Tìm sự hỗ trợ và hướng dẫn từ những người đã từng ở đó! Chương trình Cố vấn dành cho Phụ huynh (PMP) của chúng tôi được thiết kế để kết nối những phụ huynh có nhu cầu với một thành viên đã được đào tạo trong cộng đồng của chúng tôi - một phụ huynh có chẩn đoán hoặc thách thức tương tự để lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm sống và kết nối trực tiếp với bạn.

Hãy yêu cầu một người cố vấn ngay hôm nay và tìm sự hỗ trợ phù hợp cho gia đình bạn.

Tiếng nói của cộng đồng
“Tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn trong nỗ lực tìm hiểu thêm và giải quyết các vấn đề sức khỏe và khuyết tật đa dạng của con trai tôi.”
– Hỗ trợ cho Gia đình Phụ huynh

Tham gia nhóm hỗ trợ

Tập hợp một nhóm nhỏ gồm các bậc cha mẹ và người chăm sóc để chia sẻ câu chuyện, tìm hiểu về các nguồn lực và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người khác. Nhóm hỗ trợ đồng đẳng là cơ hội miễn phí để kết nối với các bậc cha mẹ và người chăm sóc khác. Với nhiều lựa chọn, hãy tham gia một hoặc nhiều nhóm để gọi điện nhóm hàng tháng hoặc gặp mặt trực tiếp.
Tiếng nói của cộng đồng
“Ở bên cạnh những người quan tâm, có thể liên quan đến trải nghiệm của bạn và muốn hỗ trợ là điều vô giá.”
– Hỗ trợ cho Gia đình Phụ huynh

Người ủng hộ sự thay đổi

Tiếng nói Gia đình California (FVCA) cung cấp cho các gia đình thông tin và sự hỗ trợ mà họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc sức khỏe cho con cái họ có nhu cầu y tế phức tạp thông qua sự hợp tác toàn tiểu bang của các trung tâm do phụ huynh điều hành.

Hội thảo & Phòng khám sắp tới

Bạn không chắc bắt đầu từ đâu?
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Hãy kết nối với Nhóm hỗ trợ gia đình của chúng tôi ngay hôm nay. Hãy gọi cho chúng tôi hoặc gửi biểu mẫu tiếp nhận để chúng tôi có thể tìm thời điểm phù hợp để kết nối với bạn.