'Mọi người sẽ chết khi chờ đợi': Hệ thống dành cho người tàn tật của Mỹ sắp sụp đổ (bài báo)

bởi | Th8 12, 2022 | Dịch vụ Người lớn, Cơ quan chính phủ, Công bằng xã hội

Một liên minh từ #bFair2DirectCare, người chăm sóc người khuyết tật, phản đối mức lương cạnh tranh trước khi bắt đầu của Thống đốc bang New York lúc bấy giờ là Andrew Cuomo's State of State có địa chỉ tại Albany, NY, ngày 11 tháng 1 năm 2017. | Hans Pennink / Ảnh AP

Trên toàn quốc, các cơ quan phục vụ người khuyết tật phát triển là đấu tranh để sống sót. Thách thức lớn là thuê nhân viên; mức tài trợ do Medicaid quy định, và không thể cạnh tranh với các nhà tuyển dụng khác. 

Đọc bài báo từ Politico