Giọng nói hiếm của cha mẹ - Cơ hội khảo sát trả phí

bởi | Th7 22, 2022 | Hỗ trợ tài chính, Cơ hội cho đầu vào

Bạn có phải là bệnh nhân hoặc người chăm sóc có điều gì đó để nói không? Hãy lắng nghe tiếng nói của bạn bằng cách tham gia vào các cuộc khảo sát, phỏng vấn và cộng đồng trực tuyến có trả tiền với giai điệu của thang điểm $100 mỗi giờ. Nó miễn phí và họ chấp nhận các chẩn đoán hiếm và không hiếm.

Tìm hiểu thêm