Đăng ký trước ngày 13/6, Mối quan hệ lành mạnh dành cho thanh thiếu niên - Chuỗi mùa hè

bởi | Th6 1, 2022 | Dịch vụ Người lớn, Các nhu cầu cơ bản, Sự kiện cộng đồng

Loạt bài này bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 và dành cho thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi muốn tìm hiểu về các mối quan hệ lành mạnh và ranh giới. Có ưu đãi khi tham gia! Bạn phải đăng ký trước ngày 13 tháng 6 tại https://forms.gle/VVn74SgWHNjnj69o7