Nghiên cứu cho thấy 'Nâng cao' Giúp cha mẹ có con bị khuyết tật quản lý căng thẳng

bởi | Th4 19, 2022 | Hỗ trợ từ gia đình, Sức khỏe tinh thần, Nghỉ ngơi

Nghiên cứu từ Giáo sư Tiến sĩ Tina Taylor của BYU cho thấy cha mẹ của trẻ khuyết tật có thể kiểm soát căng thẳng tốt hơn khi được cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế và những trải nghiệm thú vị khác.
Ảnh của Nate Edwards / BYU Photo

 “Rất nhiều quyền lực xuất hiện khi cha mẹ chọn cách nhìn nhận các tình huống của họ trong một khía cạnh thuận lợi. Khi cha mẹ của những đứa trẻ này nhìn vào những điều tốt đẹp xảy ra - như đạt được các đặc tính quan tâm và nhân ái - thì những khó khăn trở nên dễ quản lý hơn và căng thẳng cũng được giảm thiểu. ”

Đọc thêm