Thuật ngữ

Thuật ngữ

Thế giới khuyết tật có rất nhiều từ và từ viết tắt và thật khó để hiểu rõ chúng. Bộ phận Hỗ trợ Gia đình đã phát triển bảng chú giải thuật ngữ này và ý nghĩa của chúng để giúp giải mã các tài liệu, biểu mẫu và ngôn ngữ viết của người khuyết tật.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T U V W X Y Z

A

Biện hộ: Người thực hiện hành động để giúp đỡ người khác (như trong “người ủng hộ giáo dục”); Ngoài ra, để thực hiện hành động thay mặt cho ai đó.

Bảng câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn (ASQ): Một công cụ sàng lọc sự phát triển giúp xác định chính xác tiến trình phát triển ở trẻ em trong độ tuổi từ một tháng đến 5 tuổi rưỡi. Có sẵn ở hai định dạng ASQ-3 (phát triển) và ASQ-SE-2 (cảm xúc xã hội)

Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA): Luật liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong việc làm, chính quyền tiểu bang và địa phương, chỗ ở công cộng, cơ sở thương mại, giao thông vận tải và viễn thông.

Apgar: Mỗi trẻ sơ sinh được khám và đánh giá vào thời điểm 1 phút và 5 phút sau khi sinh. Hệ thống đánh giá, được gọi là điểm Apgar, là một phương pháp đánh giá sức khỏe tổng thể của trẻ sơ sinh.

Kháng cáo: Văn bản yêu cầu thay đổi quyết định; cũng có thể đưa ra yêu cầu như vậy.

Ban khu vực: Nằm trên khắp tiểu bang. Các Ban khu vực được thành lập để giám sát và xem xét hệ thống cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật phát triển ở mỗi khu vực. Có 13 ở California.

Đánh giá: Việc quan sát và kiểm tra trẻ em nhằm xác định điểm mạnh và nhu cầu của chúng, để phát triển các chương trình giáo dục phù hợp và theo dõi sự tiến bộ.

Kế hoạch đánh giá: Mô tả các bài kiểm tra (tâm lý, thành tích, ngôn ngữ, v.v.) sẽ được sử dụng để đánh giá một học sinh cụ thể.

Có nguy cơ: Một thuật ngữ dùng để mô tả những đứa trẻ gặp phải hoặc có thể gặp phải các vấn đề về phát triển có thể ảnh hưởng đến việc học tập sau này.

Rối loạn thiếu tập trung (ADD hoặc ADHD): Một rối loạn hành vi đặc trưng bởi khả năng tập trung ngắn, bốc đồng quá mức và hiếu động thái quá không phù hợp. Các triệu chứng thường xảy ra ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào yếu tố môi trường.

Dịch vụ thính học: Một dịch vụ liên quan; bao gồm việc xác định trẻ khiếm thính và cung cấp các dịch vụ giúp trẻ khiếm thính phát huy tối đa sức mạnh và khả năng của mình.

Quá trình lắng nghe: Khả năng hiểu và sử dụng thông tin được nghe; cả từ cũng như các âm thanh phi ngôn ngữ khác.

Tự kỷ: Sự khuyết tật; được đặc trưng bởi các khiếm khuyết nghiêm trọng về ngôn ngữ và giao tiếp, thiếu sự liên quan bình thường, các cử động kỳ lạ, các kiểu tự kích thích, thiếu khả năng xử lý bình thường đối với đồ chơi và các đồ vật khác, và thiếu hầu hết các kỹ năng chức năng bình thường.

 

B

Thang đo Bayley về sự phát triển của trẻ sơ sinh: Thang đo dành cho trẻ sơ sinh được sử dụng rộng rãi để cung cấp thước đo chẩn đoán về khả năng tâm thần của trẻ. Mục đích của Bayley là xác minh bản chất và mức độ chậm phát triển của trẻ.

Rối loạn hành vi: Sự khuyết tật; một hành vi khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập hoặc hòa đồng với người khác. Nguyên nhân của rối loạn này có thể rất khác nhau

 

C

Dịch vụ Trẻ em California (CCS): Chương trình Title V của California dành cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt. (Tiêu đề V là nguồn tài trợ của liên bang.) CCS sắp xếp, chỉ đạo và thanh toán dịch vụ chăm sóc y tế, thiết bị và phục hồi chức năng cho các tình trạng đủ điều kiện CCS. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng.

Bại não (CP): Một rối loạn vận động thần kinh được đặc trưng bởi sự thiếu kiểm soát cơ và suy giảm khả năng phối hợp vận động. Rối loạn này thường là kết quả của chấn thương não trong quá trình phát triển sớm trong tử cung hoặc khi sinh. Bệnh bại não không tiến triển. Các triệu chứng có thể bao gồm; yếu cơ ở trẻ nhỏ, chảy nước dãi, suy giảm khả năng nói, khó duy trì kiểm soát bàng quang và/hoặc ruột và co giật.

Chương trình phòng chống khuyết tật và sức khỏe trẻ em (CHDP): Một chương trình y tế phòng ngừa cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe sớm miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng.

Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS): Một chi nhánh của Bộ Dịch vụ Nhân sinh chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Theo trình tự thời gian, phù hợp với lứa tuổi: Làm cho các hoạt động, hành vi hoặc bối cảnh của trẻ khuyết tật càng giống với trẻ không khuyết tật cùng độ tuổi càng tốt.

Hội đồng tư vấn cộng đồng (CAC): Một nhóm phụ huynh có trẻ khuyết tật, thành viên cộng đồng, học sinh và các chuyên gia giáo dục đặc biệt tư vấn cho hội đồng nhà trường và ban quản lý khu học chánh về các chương trình giáo dục đặc biệt.

Hướng dẫn dựa vào cộng đồng (CBI): Một mô hình giảng dạy trong đó các mục tiêu IEP được đáp ứng trong môi trường “tự nhiên”, phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ, các kỹ năng toán học, trình tự, du lịch và xã hội đều có thể được phát triển trong bối cảnh chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa.

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng (CBHS): Cơ quan được chỉ định cung cấp dịch vụ và đánh giá sức khỏe tâm thần cho học sinh có nhu cầu đặc biệt

Khiếu nại tuân thủ: Vấn đề cụ thể và/hoặc quy trình giải quyết liên quan khi một khu học chánh bị cáo buộc vi phạm luật giáo dục.

Tư vấn: Một dịch vụ liên quan; bao gồm cha mẹ và trẻ em nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên xã hội, nhà tâm lý học và/hoặc cố vấn hướng dẫn.

 

D

Sở Dịch vụ Phát triển (DDS): Cơ quan tiểu bang quản lý chương trình Early Start của California cũng như các chương trình khác trên toàn tiểu bang dành cho trẻ em và người lớn khuyết tật. DDS cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho người khuyết tật phát triển thông qua 21 Trung tâm Khu vực trên khắp California.

Khoa Phục hồi chức năng (DR): Một chương trình do tiểu bang và liên bang tài trợ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người khuyết tật và người sử dụng lao động muốn thuê ứng viên đủ tiêu chuẩn. Các dịch vụ của Khoa Phục hồi chức năng được điều chỉnh phù hợp với từng người để giúp họ đạt được mục tiêu việc làm. Những người khuyết tật và cố vấn làm việc cùng nhau để xác định dịch vụ nào sẽ cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất để chuẩn bị, tìm và duy trì việc làm.

Hướng dẫn và Dịch vụ Chỉ định (DIS): Đôi khi được gọi là dịch vụ liên quan; các dịch vụ hướng dẫn và/hoặc hỗ trợ chuyên biệt được xác định thông qua đánh giá và ghi trong IEP là cần thiết để trẻ được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt (ví dụ: trị liệu ngôn ngữ/ngôn ngữ, dịch vụ thị giác, v.v.).

Chậm phát triển: Một thuật ngữ dùng để mô tả sự phát triển của trẻ khi chúng không thể thực hiện được những kỹ năng mà những đứa trẻ cùng tuổi khác thường có thể thực hiện được.

Lịch sử phát triển: Sự tiến bộ mà trẻ đạt được trong việc tiếp thu các kỹ năng hoặc các mốc quan trọng (chẳng hạn như với tới, lăn, bò).

Các cột mốc/kỹ năng phát triển: Các hành động (như với, lăn và bò) mà trẻ phải thực hiện trong một độ tuổi nhất định.

Kiểm tra phát triển: Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa đo lường sự phát triển của trẻ khi so sánh với sự phát triển của tất cả trẻ em khác ở độ tuổi đó.

Thủ tục đúng hạn: Các thủ tục được sử dụng để đảm bảo phụ huynh và nhà giáo dục đưa ra quyết định công bằng về việc xác định, đánh giá và sắp xếp trẻ khuyết tật; các quyền theo thủ tục hợp pháp được đảm bảo bởi Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA)

 

E

Chuyên gia Mầm non: Một cố vấn phát triển thời thơ ấu, người thường có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. trong phát triển tuổi thơ ấu, liên quan đến giáo dục và/hoặc phát triển tuổi thơ ấu.

Can thiệp sớm: Các dịch vụ và chương trình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi) đang chậm đạt được các mốc phát triển, bị khuyết tật hoặc có nguy cơ mắc các tình trạng khuyết tật.

EPSDT — Sàng lọc, Chẩn đoán và Điều trị Định kỳ Sớm: Các phúc lợi và dịch vụ bắt buộc của Medicaid (Medi-Cal) dành cho trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện Medicaid (Medi-Cal) dưới 21 tuổi; được thiết kế để đảm bảo trẻ em được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và điều trị sức khỏe phòng ngừa sớm và toàn diện. Các chương trình Medicaid của Tiểu bang (Medi-Cal) phải cung cấp phúc lợi EPSDT.

Khởi đầu: Thuật ngữ của California đối với các dịch vụ can thiệp sớm được cung cấp theo Phần C của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA).

Chương trình can thiệp sớm: Một chương trình trong đó các vấn đề được phát hiện trong quá trình phát triển của trẻ sẽ được khắc phục trước khi sự phát triển và học tập sau này của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rối loạn cảm xúc (ED): Sự khuyết tật; có vấn đề về hành vi cản trở việc học tập và/hoặc hòa hợp với người khác. Hành vi này phải kéo dài ít nhất sáu tháng và nghiêm trọng. (Trước đây là SED “bị rối loạn cảm xúc nghiêm trọng”.)

Quyền lợi: Quyền hợp pháp đối với các dịch vụ và lợi ích nhất định.

Đánh giá: Một cách thu thập thông tin về nhu cầu học tập, điểm mạnh và sở thích của trẻ.

Năm học kéo dài (ESY): Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan vượt quá những dịch vụ được cung cấp trong năm học thông thường.

Điều trần công bằng: Một cuộc họp chính thức do một cá nhân bên ngoài tổ chức để giải quyết bất đồng về các dịch vụ của trung tâm khu vực hoặc chương trình giáo dục của trẻ.

 

F

Trung tâm nguồn lực gia đình (FRC): Cung cấp thông tin, giáo dục và hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ đặc biệt. Tại San Francisco, Hỗ trợ Gia đình Trẻ Khuyết tật là Trung tâm Nguồn lực Gia đình.

Giáo dục công phù hợp miễn phí (FAPE): Một trong những yêu cầu chính của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA). Yêu cầu cung cấp chương trình giáo dục cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học (bất kể tình trạng khuyết tật) mà gia đình phải trả miễn phí.

Bao gồm đầy đủ: Một cơ hội cho học sinh khuyết tật theo học tại các trường lân cận và tham gia toàn thời gian vào các chương trình lớp học thông thường với các bạn cùng lứa tuổi. Giáo dục hòa nhập không phải là một chương trình mà là một quá trình tiến hóa trong đó nhu cầu của từng học sinh được giải quyết bởi các nhân viên giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt, những người giúp cung cấp những hỗ trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

 

G

Mục tiêu: Danh sách các kỹ năng và/hoặc hành vi mà phụ huynh, giáo viên và trẻ sẽ hướng tới trong năm tới. Chúng dựa trên nhu cầu của trẻ.

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC): Một trong 21 Trung tâm Khu vực trên toàn tiểu bang, cung cấp dịch vụ và điều phối dịch vụ cho trẻ em và gia đình đủ điều kiện.

 

H

Bắt đầu: Một chương trình mầm non được liên bang tài trợ nhằm phục vụ trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp nhằm đáp ứng các nhu cầu về giáo dục, xã hội, sức khỏe, dinh dưỡng và cảm xúc của trẻ. (Mười phần trăm lớp học được dành riêng cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.)

Gia đình khỏe mạnh: Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em Tiểu bang California nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em có thu nhập thấp trong các gia đình có thu nhập quá cao để đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng.

Dịch vụ y tế và điều dưỡng: Một dịch vụ liên quan; các dịch vụ liên quan đến sức khỏe được cung cấp bởi y tá trường học hoặc chuyên gia được đào tạo khác.

Người khiếm thính (HI): Sự khuyết tật; mất thính giác làm cản trở khả năng hiểu hoặc sử dụng ngôn ngữ nói và ảnh hưởng đến việc học ở trường.

Hội đồng liên ngành trẻ sơ sinh có nguy cơ cao (HRIIC): Hội đồng điều phối liên ngành địa phương của San Francisco chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề phối hợp các dịch vụ can thiệp sớm, nâng cao nhận thức và tiếp cận cộng đồng, đào tạo tại chức. Cũng hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ thông tin.

 

I

Nhận biết: Việc giới thiệu đến khu học chánh của một đứa trẻ có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Xác định và đánh giá (I và A): Quá trình đánh giá nhu cầu giáo dục đặc biệt của học sinh.

Bao gồm: Là một phần của tổng thể. Đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt, được tham gia các hoạt động và trải nghiệm với các bạn cùng trang lứa điển hình (kể cả trong lớp học).

Chương trình giáo dục cá nhân (IEP): Kế hoạch dịch vụ dành cho trẻ em nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua IDEA.

Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP): Một kế hoạch dịch vụ và hỗ trợ dành cho trẻ em đủ điều kiện tham gia chương trình Early Start và gia đình các em, được phát triển dựa trên nhu cầu dịch vụ. Kế hoạch này bao gồm các dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu riêng của trẻ và gia đình, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dịch vụ cũng như cách thức cung cấp dịch vụ.

Kế hoạch Chương trình Cá nhân hóa (IPP): Kế hoạch phác thảo các dịch vụ mà một đứa trẻ sẽ nhận được từ Trung tâm Khu vực Golden Gate.

Kế hoạch Chuyển tiếp Cá nhân hóa (ITP): Một kế hoạch giáo dục được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh di chuyển từ môi trường này sang môi trường khác (ví dụ: từ lớp học này sang trường học khác hoặc từ trường học này sang nơi làm việc). Việc lập kế hoạch chuyển tiếp bắt đầu ở tuổi 14.

Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA): Luật liên bang quy định và quản lý các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho tất cả trẻ em khuyết tật từ 0 đến 21 tuổi.

Sự đồng ý: Văn bản cho phép của phụ huynh để đánh giá con mình, cung cấp dịch vụ cho trẻ hoặc đưa trẻ vào môi trường giáo dục đặc biệt.

Xét về mặt thể chế: Cho phép trẻ em khuyết tật đủ điều kiện nhận Medi-Cal mà không tính đến thu nhập hoặc tài sản của cha mẹ. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng.

Lượng: Quy trình mà một cơ quan sử dụng để xác định xem một đứa trẻ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ mà họ cung cấp hay không.

Liên ngành: Giữa hoặc giữa các cơ quan.

Nhóm liên ngành: Một nhóm nhấn mạnh sự tương tác giữa nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tích hợp: Sự gia nhập của hai nhóm đã được tách ra trước đó; trong trường hợp này là trẻ em không khuyết tật và trẻ em khuyết tật. Ví dụ, một đứa trẻ trong lớp học ban ngày đặc biệt có cơ hội tiếp xúc và học hỏi với các bạn không khuyết tật; những tương tác này có thể xảy ra trong lớp học giáo dục thường xuyên hoặc trong các hoạt động phi học thuật như giờ ra chơi, bữa trưa hoặc giờ thể dục

 

L

Chậm phát triển ngôn ngữ: Sự chậm phát triển khả năng sử dụng hoặc hiểu ngôn ngữ của trẻ.

Đạo luật Lanterman: Luật California thiết lập các quyền của người khuyết tật phát triển được tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần và lựa chọn. Luật này được quản lý thông qua Bộ Dịch vụ Phát triển và các dịch vụ được cung cấp thông qua hệ thống trung tâm Khu vực California.

Cơ quan lãnh đạo: Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các dịch vụ can thiệp sớm. Tại California, Bộ Dịch vụ Phát triển (DDS) là cơ quan chủ trì.

Khuyết tật học tập (LD): Sự khuyết tật; kết quả học tập trong lớp học giáo dục thường xuyên của trẻ thấp hơn đáng kể so với mức mong đợi; cũng là một loại khuyết tật bao gồm các nhãn hiện đang được sử dụng là khuyết tật học tập nghiêm trọng và khuyết tật về tinh thần.

Môi trường ít hạn chế nhất (LRE): Một thuật ngữ có nghĩa là trẻ khuyết tật phải được giáo dục (ở mức độ phù hợp tối đa) với trẻ không khuyết tật.

Trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP): Đề cập đến những học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Học sinh có thể hội đủ điều kiện cho cả giáo dục song ngữ và giáo dục đặc biệt.

Tỷ lệ khuyết tật thấp: Một tình trạng khuyết tật do tiểu bang xác định đủ điều kiện nhận được nguồn tài trợ bổ sung nhất định; bao gồm khiếm thị và/hoặc khiếm thính.

 

M

Chính thống: Một thuật ngữ đề cập đến thời gian mà một học sinh giáo dục đặc biệt tham gia vào các hoạt động giáo dục thường xuyên phù hợp với lứa tuổi theo trình tự thời gian, mang tính học thuật hoặc phi học thuật (ví dụ: toán và đọc hoặc ăn trưa, giờ ra chơi và nghệ thuật).

Hòa giải: Một cuộc họp giữa phụ huynh và nhân viên khu học chánh nhằm đạt được thỏa thuận về chương trình giáo dục của trẻ. Đây cũng là một phần của quy trình điều trần công bằng với trung tâm khu vực.

Đơn vị trị liệu y tế (MTU): Còn được gọi là Chương trình Trị liệu Y tế (MTP). Đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá và khắc phục của các nhà trị liệu nghề nghiệp, vật lý trị liệu và giáo viên giáo dục thể chất thích ứng cho trẻ em có vấn đề về vận động tinh và thô đang cản trở quá trình giáo dục của các em. Được cung cấp thông qua Dịch vụ Trẻ em California.

Y khoa: Chương trình công cộng của California thanh toán các dịch vụ y tế và chăm sóc dài hạn cho người dân California có thu nhập thấp, cũng như những người khác có chi phí y tế rất cao. Medi-Cal cung cấp hai loại bảo hiểm: Phí Dịch vụ và Chăm sóc có Quản lý. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng. Còn được gọi là Medicaid.

Miễn trừ Medi-Cal: Những miễn trừ này cho phép một số trẻ em có nhu cầu đặc biệt, có cha mẹ vượt quá giới hạn thu nhập, đủ điều kiện nhận phúc lợi Medi-Cal. Các chương trình miễn trừ được quản lý bởi Bộ Dịch vụ Phát triển (DDS) hoặc bởi Bộ phận Điều hành Tại nhà của Medi-Cal. Quy tắc đủ điều kiện được áp dụng.

Đa ngành: Sự tham gia của hai hoặc nhiều ngành hoặc ngành nghề trong việc cung cấp dịch vụ.

đa khuyết tật: Sự khuyết tật; có hai hoặc nhiều khuyết tật

Đội ngũ đa ngành: Theo luật tiểu bang, đề cập đến sự tham gia của hai hoặc nhiều ngành hoặc ngành nghề và phụ huynh hoặc người giám hộ trong việc cung cấp các dịch vụ tổng hợp và phối hợp, bao gồm đánh giá, thẩm định và phát triển IFSP.

 

N

Môi trường tự nhiên: Các dịch vụ can thiệp sớm được cung cấp trong môi trường tự nhiên ở mức độ phù hợp tối đa, bao gồm cả môi trường gia đình và cộng đồng nơi trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi không bị khuyết tật tham gia.

Trường ngoài công lập (NFS): Một vị trí tư nhân theo hợp đồng với học khu và được tiểu bang chứng nhận, để phục vụ những học sinh khuyết tật có nhu cầu không thể được phục vụ bởi các chương trình giáo dục đặc biệt được cung cấp trong SFUSD.

 

O

Mục tiêu: Các bước cần thực hiện để đạt được (các) mục tiêu của trẻ. Mục tiêu đóng vai trò là kim chỉ nam cho việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động học tập.

Trị liệu nghề nghiệp (OT): Trị liệu; để hỗ trợ trẻ gặp vấn đề nghiêm trọng về thăng bằng và phối hợp, suy giảm vận động nhận thức và khó khăn trong việc thực hiện các kỹ năng sống hàng ngày; được đưa ra khi đánh giá cho thấy những khó khăn về vận động và nhận thức ảnh hưởng đến kết quả học tập trong lớp.

Văn phòng Chương trình Giáo dục Đặc biệt (OSEP): Văn phòng giáo dục đặc biệt của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Suy giảm sức khỏe khác (OHI): Sự khuyết tật; có vấn đề sức khỏe mãn tính ảnh hưởng đến việc học tập ở trường.

Định hướng và di động (O&M): Một dịch vụ liên quan; trẻ khiếm thị được huấn luyện để biết cơ thể mình đang ở đâu trong không gian và di chuyển trong không gian.

Người khuyết tật chỉnh hình (OH): Một tình trạng khuyết tật liên quan đến hệ thống thần kinh cơ xương ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, như liệt hoặc bại não.

 

P

Phần C: Một phần của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA) quy định và quản lý các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ sơ sinh đến ba tuổi.

Tư vấn phụ huynh: Một dịch vụ liên quan; cha mẹ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc tìm hiểu những nhu cầu đặc biệt của con mình.

Quyền của phụ huynh: Một quyền được cấp theo luật như quyền kháng cáo hoặc quyền tiếp cận đầy đủ.

Đào tạo phụ huynh: Một dịch vụ liên quan; phụ huynh được đào tạo cụ thể về các kỹ năng cần thiết để thực hiện IEP của con họ

Người trả tiền cuối cùng: Một thuật ngữ dùng để mô tả tình huống trong đó quỹ không được sử dụng để đáp ứng cam kết tài chính cho các dịch vụ lẽ ra sẽ được thanh toán từ nguồn công hoặc tư khác. Ví dụ: quỹ dành cho can thiệp sớm chỉ có thể được sử dụng cho các dịch vụ can thiệp sớm mà trẻ đủ điều kiện cần nhưng hiện không được hưởng theo bất kỳ nguồn liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc tư nhân nào khác.

Kỹ năng vận động tri giác: Khả năng nhận thức một tình huống, đánh giá nó và đưa ra phán đoán về hành động cần thực hiện (ví dụ: sao chép hình dạng hoặc băng qua đường).

Vật lý trị liệu (PT): Một dịch vụ liên quan; liệu pháp để khắc phục khả năng vận động và dáng đi cũng như điều chỉnh sức mạnh, sự cân bằng, trương lực và tư thế; được đưa ra khi đánh giá cho thấy sự khác biệt giữa hiệu suất vận động thô và các kỹ năng giáo dục khác.

Vị trí: Lớp học, chương trình và/hoặc liệu pháp được chọn cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Trường mầm non: Các chương trình giáo dục công hoặc tư dành cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Vị trí chương trình: Cơ sở giáo dục hoặc địa điểm cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt; việc xếp lớp được bao gồm trong IEP và diễn ra sau khi IEP được viết.

Bảo vệ và Vận động, Inc. (PAI): Cơ quan được chỉ định theo luật liên bang để bảo vệ các quyền dân sự, pháp lý và dịch vụ của người khuyết tật California.

Cơ quan công cộng: Một cơ quan, văn phòng hoặc tổ chức được hỗ trợ bởi quỹ công và phục vụ cộng đồng nói chung.

Dịch vụ tâm lý: Một dịch vụ liên quan; bao gồm kiểm tra tâm lý và tư vấn tâm lý cho phụ huynh và trẻ em.

 

R

Giới thiệu: Đề xuất đánh giá để xác định xem có cần dịch vụ chuyên biệt hay không và ở mức độ nào.

Các dịch vụ liên quan: Các dịch vụ vận chuyển và phát triển, khắc phục và hỗ trợ khác mà trẻ khuyết tật cần có để được hưởng lợi từ giáo dục. Ví dụ như bệnh lý ngôn ngữ và thính học, dịch vụ tâm lý, vật lý trị liệu và nghề nghiệp, giải trí, dịch vụ tư vấn, thông dịch viên cho người khiếm thính và các dịch vụ y tế cho mục đích chẩn đoán và đánh giá.

Trung tâm khu vực: Được Đạo luật Lanterman quy định phải cung cấp các dịch vụ quản lý hồ sơ, điều phối việc mua dịch vụ và cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ trong cộng đồng cho người khuyết tật phát triển. Những trung tâm này là duy nhất ở California.

Chương trình Chuyên gia Nguồn lực (RSP): Những học sinh có thể tham gia giáo dục thường xuyên cũng có thể được hướng dẫn giáo dục đặc biệt trong RSP. Những học sinh này có thể nhận được các dịch vụ trong lớp học hoặc có thể được “rút” ra khỏi lớp học giáo dục thông thường để được hỗ trợ đặc biệt trong những khoảng thời gian cụ thể trong ngày hoặc trong tuần và được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng chỉ với sự cho phép của chuyên gia tài nguyên.

Lồng ghép ngược: Khi trẻ không khuyết tật đến lớp học giáo dục đặc biệt để chơi và học cùng trẻ khuyết tật.

 

S

Học Khu Thống Nhất San Francisco: Còn được gọi là SFUSD.

Mục 504: Một phần của Đạo luật Phục hồi chức năng liên bang cấm phân biệt đối xử trong việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp; đại học và các chương trình sau trung học khác; thuê người làm; y tế, phúc lợi và các chương trình xã hội khác; và các chương trình và hoạt động khác nhận tài trợ của liên bang

Điều phối dịch vụ: Các hoạt động được thực hiện bởi điều phối viên dịch vụ/người quản lý hồ sơ để hỗ trợ và tạo điều kiện cho trẻ và gia đình trẻ nhận được các dịch vụ.

Khuyết tật nhận thức nghiêm trọng (SCD): Sự khuyết tật; có độ trễ vừa phải trong khả năng học hỏi và hoạt động độc lập trong môi trường hàng ngày; độ chậm vừa phải được định nghĩa là tốc độ phát triển và học tập ở mức 25-50 so với mức mong đợi ở một đứa trẻ cùng tuổi.

Rối loạn ngôn ngữ nghiêm trọng (SDL): Sự khuyết tật; khó hiểu ngôn ngữ hoặc sử dụng ngôn ngữ đến mức nó cản trở ngôn ngữ. Cũng là một loại khuyết tật bao gồm các nhãn hiện đang được sử dụng là rối loạn ngôn ngữ nghiêm trọng, khiếm thính và chậm phát triển ngôn ngữ.

Bị khuyết tật nặng (SD): Một loại khuyết tật chung bao gồm các nhãn hiện đang được sử dụng là khuyết tật về tinh thần, khuyết tật, rối loạn cảm xúc, tự kỷ và đa khuyết tật.

Lớp học ngày đặc biệt: Cơ sở dịch vụ giáo dục đặc biệt bao gồm toàn bộ học sinh giáo dục đặc biệt.

Giáo Dục Đặc Biệt (SPED): Hướng dẫn hoặc giáo dục cần thiết để đáp ứng nhu cầu của trẻ em có nhu cầu đặc biệt mà không thể cung cấp được thông qua việc sửa đổi chương trình giáo dục thông thường.

Đơn vị Tiếp nhận Giáo dục Đặc biệt (SEIU): Trung tâm tiếp nhận trong Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt xử lý việc giới thiệu và tiến hành đánh giá trẻ em được giới thiệu đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Khu vực Kế hoạch Địa phương Giáo dục Đặc biệt (SELPA): Văn phòng quận nơi một số dịch vụ giáo dục đặc biệt được tài trợ; SFUSD vừa là học khu địa phương vừa là văn phòng quận của San Francisco.

Nhu cầu đặc biệt: Trẻ em khuyết tật cần có sự điều chỉnh đặc biệt đối với sự giảng dạy hoặc môi trường để học tập.

Khuyết tật học tập cụ thể (SLD): Sự khuyết tật; một tình trạng mãn tính can thiệp có chọn lọc vào sự phát triển, tích hợp và/hoặc thể hiện khả năng ngôn ngữ và/hoặc phi ngôn ngữ.

Ngôn ngữ trị liệu: Một dịch vụ liên quan; giúp trẻ học nói và sử dụng ngôn ngữ; liệu pháp ngôn ngữ được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ hoặc một nhà trị liệu ngôn ngữ và ngôn ngữ.

Bộ Giáo dục Tiểu bang: Còn được gọi là SDE trong luật liên bang.

Nhóm thành công của sinh viên (SST): Một quy trình giáo dục thường xuyên được thiết kế để thực hiện những sửa đổi sơ bộ trong chương trình giáo dục thường xuyên của một học sinh không thành công trong lớp. Mỗi SST phải họp hàng tuần.

 

TZ

Lịch Trình Sự Kiện: Thời gian giới hạn.

Chuyển đổi: Khoảng thời gian trong cuộc đời của một người khi người đó chuyển từ chương trình giáo dục này sang chương trình giáo dục khác (ví dụ, từ chương trình dành cho trẻ sơ sinh sang chương trình mầm non, hoặc từ trung học đến nơi làm việc.)

Kế hoạch chuyển tiếp: Một phần của IFSP được thực hiện khi trẻ được 2.6 tuổi. Nó được phát triển bởi các gia đình, điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực, nhân viên trường công và các thành viên khác của nhóm đa cơ quan. Kế hoạch Chuyển tiếp bao gồm các bước cụ thể để giúp các gia đình và con cái họ trong suốt quá trình.

Đào tạo du lịch: Đào tạo để giúp học sinh tự lập trên phương tiện giao thông công cộng.

Dịch vụ tầm nhìn: Một dịch vụ liên quan; hướng dẫn giúp trẻ khiếm thị phát huy tối đa khả năng thị giác.

Kỹ năng vận động thị giác: Khả năng điều chỉnh chuyển động dựa trên những gì nhìn thấy; bao gồm phối hợp tay mắt (các hoạt động như cắt và viết tay) cũng như các kỹ năng vận động thô (như đá và ném).

Suy giảm thị lực (VI): Sự khuyết tật; mất thị lực ảnh hưởng đến khả năng học tập ở trường.

Giáo dục nghề nghiệp (Voc Ed): Giáo dục bắt đầu từ trung học cơ sở đến 21 tuổi, trong đó học sinh giáo dục đặc biệt tham gia vào một mô hình công việc hỗ trợ đầy đủ và phù hợp có thể bao gồm đào tạo việc làm bên ngoài.