Cơ quan chính phủ

Hướng dẫn về COVID 19 từ các Cơ quan Chính phủ

Toàn thế giới

who-emblem.png

Liên bang

download (1).png

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)

Trạng thái

cdelogo.jpg
logo-176-CDPH.png

Bộ Y tế Công cộng (DPH)

637145264506600000.png

Cục Dịch vụ Phát triển (DDS)

cdss-logo.png

Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS)
Thông tin về Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS) có thể được tìm thấy tại đây

 

drc-sm.jpg

Địa phương

606-6065295_city-and-county-of-san-francisco-seal-of.png

Thành phố San Francisco

  • Trang web SF Coronavirus
    Bao gồm thông tin chi tiết về Thứ tự Shelter in Place và các dịch vụ thành phố trong Shelter in Place

0.png

Sở Y tế Công cộng San Francisco
Bao gồm thông tin về Dịch vụ Trẻ em California (CCS)

 

Trung tâm khu vực Golden Gate