Hướng dẫn Quyết định Nghỉ ngơi dành cho Gia đình

bởi | Th4 25, 2022 | Hỗ trợ từ gia đình, Nghỉ ngơi

Chăm sóc thay thế giúp người chăm sóc giảm bớt tạm thời. Những người chăm sóc thay thế ngắn hạn này có thể rất quan trọng đối với những người chăm sóc để giữ cho họ được nạp năng lượng và giúp duy trì một triển vọng tích cực. Có thể cần phải hướng tới sự chăm sóc thay thế khi bản thân gặp thử thách và khó khăn. Khi nào một người nên bắt đầu hoặc quay lại chăm sóc thay thế là một cuộc trò chuyện quan trọng cần có và điều gì đó để suy nghĩ. 

Trong hướng dẫn này, Mạng lưới Nghỉ ngơi Quốc gia ARCH giúp các cá nhân và gia đình đưa ra quyết định sáng suốt và thấu đáo về việc chăm sóc thay thế.