Sơ yếu lý lịch và Hướng dẫn nghề nghiệp cho người khuyết tật

bởi | Th9 21, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Thuê người làm

tín dụng hình ảnh

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người khuyết tật phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo việc làm. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ có 17,9% người khuyết tật được tuyển dụng. Để giúp sân chơi bình đẳng, nhóm tại Resume Builder đã tạo ra một hướng dẫn toàn diện từng bước có thể giúp người khuyết tật tạo ra một bản sơ yếu lý lịch có tác động có thể làm nổi bật các kỹ năng và giá trị của họ đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hướng dẫn này bao gồm thông tin chi tiết quan trọng như luật bảo vệ quyền của họ, phân biệt đối xử tại nơi làm việc và quấy rối để đảm bảo họ nhận được cơ hội công bằng để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: https://www.resumebuilder.com/comprehensive-resume-and-career-guide-for-people-with-disabilities/