Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã ấn định ngày cho hội nghị Thông tin và Tài nguyên năm nay! Nó sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 và sẽ TRỰC TIẾP một lần nữa.

Nhấn vào đây để xem các bản cập nhật khi chúng có sẵn!