Tìm kiếm cha mẹ của trẻ em mắc chứng rối loạn nhịp tim, chậm nói hoặc ID để nghiên cứu về sức khỏe tâm thần

bởi | Th1 7, 2022 | Sức khỏe tinh thần, Cơ hội cho đầu vào | 0 Lời bình

Các nhà nghiên cứu Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Palo Alto đang thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu về hạnh phúc tình cảm của cha mẹ với Tiến sĩ Bryna Siegel (Giám đốc Trung tâm Tự kỷ Bắc California), dành cho các bậc cha mẹ có con khuyết tật.

Nghiên cứu hoàn toàn trực tuyến và sẽ mất từ 60-90 phút để hoàn thành.

Nếu muốn tham gia, vui lòng nhấp vào liên kết này.