26/3, Trải nghiệm ảnh chú thỏ thân thiện với giác quan

bởi | Th3 10, 2023 | Khả năng tiếp cận, Sự kiện cộng đồng, Giải trí

chú thỏ chăm sóc® là một trải nghiệm đặc biệt, thân thiện với giác quan - dành riêng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và gia đình của chúng.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 từ 9AM – 10:30AM

Cần đặt trước cho sự kiện riêng tư này. Để đặt chỗ của bạn, hãy nhấp vào "Đặt chuyến thăm của bạn tại đây!" liên kết bên dưới hoặc truy cập simon.com/caringbunny.

Chú thỏ sẽ được đặt ở Center Pavilion bên cạnh Macy's. Ảnh sẽ được chụp và có sẵn để mua tại sự kiện này.

https://www.simon.com/mall/stanford-shopping-center/stores/bunny-photo-experience/stream/a-special-visit-with-caring-bunny-6215937