Phòng khám tăng cường vắc xin thân thiện với giác quan - Biểu mẫu quan tâm

bởi | Th1 25, 2022 | Khả năng tiếp cận, Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa, Cơ hội cho đầu vào | 0 Lời bình


Có một cơ hội tiềm năng khác để tổ chức Phòng khám Vắc xin Thân thiện với Giác quan cho những người cần tiêm nhắc lại tại Bệnh viện Sequoia, 170 Alameda de las Pulgas, Redwood City, CA 94062

Bạn có quan tâm đến một phòng khám tăng cường vắc xin thân thiện với giác quan không?  
Chắc chắn rồi! 
Không, cám ơn