SF HSA muốn nghe người lớn khuyết tật về khả năng chi trả của nhà ở

bởi | Th7 14, 2022 | Dịch vụ Người lớn, người Trung Quốc, Cơ quan chính phủ, Nhà ở, Cơ hội cho đầu vào, người Tây Ban Nha

Làm cho giọng nói của bạn có giá trị bằng cách tham gia vào Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San FranciscoĐánh giá Nhu cầu Nhà ở Giá cả phải chăng của Người già và Khuyết tật!

Giúp cung cấp các khuyến nghị để cải thiện nhà ở giá cả phải chăng cho người lớn tuổi và người lớn khuyết tật. Thông tin thêm tại đây: http://sfhsa.org/housing

Tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi trước ngày 15 tháng 7

Làm khảo sát bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Nga hoặc tiếng Việt. Cuộc khảo sát này là tự nguyện và tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật. Câu trả lời khảo sát của bạn sẽ không phải ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ.