Thư Vận chuyển SFUSD đã được gửi

bởi | Th8 9, 2022 | Khả năng tiếp cận, Giáo dục

Nguồn hình ảnh: https://www.ridezum.com/company/careers/

Để chuẩn bị cho năm học tới, bắt đầu từ Thứ Tư tới, ngày 17 tháng 8, Zum, đối tác vận chuyển của SFUSD, đã gửi thông tin về việc phân bổ tuyến đường. Kiểm tra hộp thư hoặc email của bạn nếu bạn đang mong đợi dịch vụ đưa đón Zum cho học sinh của mình, theo IEP của họ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ của bạn gần giờ đón trong vài ngày tới, và ai biết được, bạn có thể thấy một chiếc xe buýt Zūm quen thuộc, đang thực hành lộ trình của học sinh của bạn!

Ứng dụng dành cho cha mẹ của Zūm

Nhận thông tin cập nhật về chuyến đi trong thời gian thực, yêu cầu hủy chuyến đi hoặc liên lạc với Bộ phận hỗ trợ Zūm thông qua ứng dụng Zūm. Làm theo các bước sau trong Sổ tay dành cho cha mẹ để đăng nhập vào ứng dụng Gốc lần đầu tiên.

Nhận hỗ trợ

Hỗ trợ Zūm
1-855-RIDEZUM (1-855-743-3986) hoặc [email protected]

Vận chuyển SFUSD
Đối với các câu hỏi hoặc hỗ trợ vận chuyển khác: (415) 695-5505