SFUSD cung cấp dịch vụ đưa đón an toàn và đáng tin cậy đến và từ trường cho các học sinh đủ điều kiện và
các hoạt động, bao gồm đưa đón học sinh có IEP, xe buýt Giáo dục Phổ thông hạn chế được ưu tiên cho học sinh trọng điểm, hỗ trợ địa điểm để lập kế hoạch và lên lịch cho các chuyến đi thực địa, và dịch vụ xe buýt cho các chuyến đi có trả tiền, thể thao và chương trình nghệ thuật. 

Để đưa ra phản hồi hoặc tìm hiểu thêm về phương tiện đi lại, vui lòng xem Trang Giao thông vận tải SFUSD cho tất cả các bản cập nhật mới nhất.

COVID-19 Hướng dẫn Đi xe buýt 


Có thể tìm thấy Hướng dẫn An toàn cho Hành khách trên Xe buýt Trường học Nơi đây.