Liên kết Tài nguyên Trường Gia đình Sinh viên của SFUSD

bởi | Th8 18, 2022 | người Trung Quốc, Nguồn cộng đồng, Thời thơ ấu, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha

Liên kết Tài nguyên Trường Gia đình Sinh viên của SFUSD hỗ trợ sinh viên và gia đình điều hướng tất cả các nguồn SFUSD có sẵn cho họ.

Học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường có thể

  • gửi email yêu cầu tới [email protected]
  • gọi 415-340-1716 (MF, 9 giờ sáng đến trưa và 1 đến 3 giờ chiều, đóng cửa từ 12 giờ đến 1 giờ chiều mỗi ngày), hoặc
  • hoàn thành biểu mẫu yêu cầu trực tuyến (Liên kết không hoạt động tại thời điểm đăng bài này)
  • Kiểm tra các bản cập nhật mới nhất về Liên kết gia đình trên trang web SFUSD