Hội thảo trên web đã ghi lại “Tư duy xã hội”

bởi | Th1 18, 2022 | Thời thơ ấu, Giáo dục, Nguồn, Trị liệu | 0 Lời bình

Tư duy xã hội là một phương pháp xây dựng năng lực xã hội, bao gồm các cuốn sách như “Bạn là một thám tử xã hội” và các công cụ như “Khu vực quy định”. Có Hơn 20 bản ghi hội thảo trên web miễn phí được cung cấp tại đây để dạy bạn những điều cơ bản.