Trại hè có nhu cầu đặc biệt với các điểm có sẵn

bởi | Th6 13, 2022 | Khả năng tiếp cận, Hỗ trợ tài chính, Giải trí

Trại hè “All My Children” dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt vẫn còn một vài chỗ trống!

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Flyer và Tờ rơi thông tin hoặc liên hệ với Rozena.

Trại không miễn phí nhưng có một số học bổng.