Nhân viên và Hội đồng quản trị

Gặp gỡ đội

Để liên hệ với nhân viên của chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 415-920-5040, hoặc bạn có thể gửi email. Địa chỉ email được tạo thành từ chữ cái đầu tiên của tên nhân viên, sau đó là họ của họ và @ supportforfamilies.org. Ví dụ: Jane Smith = [email protected]

Wendy Neikirk Rhodes, Giám đốc điều hành lâm thời

Trung tâm tài nguyên gia đình

Karen Bohall-Ortega, Giám đốc hỗ trợ lâm sàng
Kristina O'Brien, Giám đốc dữ liệu
Deminika Spears, Giám đốc Tương tác Cộng đồng
Ali Barclay, Người quản lý cộng tác liên ngành

Martha Barrera,
Người chăm sóc
Matilde Begliomini,
Điều phối viên Truyền thông
Sarah Bennett, Nhân viên xã hội
Magaly Carranco, Người chăm sóc
Amy Cai, Điều phối viên Cố vấn cho Phụ huynh song ngữ

Zai Yi Huang, Người chăm sóc
Myrna Little, Nhóm trưởng hỗ trợ gia đình
Dennis Lockett,
Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình
Roxana Lopez, Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình
Sean Lowry,
Salesforce và Giám đốc CNTT
Olga Maldonado,
Điều phối viên Cố vấn cho Phụ huynh song ngữ
Marisol Martinez, Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình
Christine Reina, Chuyên gia sàng lọc phát triển
Christina Chia sẻ, Người quản lý thông tin và tài nguyên
Desiree Sheehan, Điều phối viên tiếp nhận
Mukhil Srinivasan, Liên kết dữ liệu

Deana Trần,
Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình
Linda Tung,
Điều phối viên hành chính
JoAnna Van Brusselen,
Điều phối viên Giáo dục Song ngữ
Lisa Yee, Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình
Julia Zeuli, Quan hệ đối tác cộng đồng của Trưởng nhóm

Tiếng nói gia đình của CA (FVCA)

Pip Marks, Giám đốc dự án FVCA
Nick Luton, Quản lý chương trình

Nhóm giáo dục sớm và hòa nhập

Zulema R. Barron, Giám đốc Sàng lọc Phát triển
Tim Carter
, Giám đốc tương tác gia đình
Gillian Davidson, Điều phối viên chăm sóc
Iris Leung, Điều phối viên Chăm sóc
Mariah Martinez, Điều phối viên chăm sóc
Robby Martinez, Chuyên gia Hòa nhập Phát triển

Kerrie Perata, Giám đốc Học tập Sớm và Hòa nhập
Wendy Reyes, Điều phối viên chăm sóc

Ban của chúng tôi

Coté Auil, Chủ tịch
Sally Levy Albert, Phó Tổng Thống
Sally Coghlan McDonald, Thủ quỹ
Kathy Shepherd, Chủ tịch danh dự
Fatema Akhund
Tiffani Castillo-Lartigue
Amelia Eddleman
Amy Hollyfield
Camilo Juarez Nunez
Tiffany Lin
Monique Nieto
Jessica Schaefer
Dave Stringer-Calvert