Kể từ tháng 1 năm 2022, thực đơn trực tuyến cho các bữa ăn ở trường học có sẵn tại SchoolCafe.com/sfusd. Nền tảng menu trực tuyến mới có chế độ xem có thể tùy chỉnh, thân thiện với máy in và dễ dàng dịch từ trình duyệt internet của bạn.

Thực đơn trực tuyến được đăng trước 1 tuần. Quá trình này giúp điều chỉnh tốt hơn những gì đang được phục vụ trong căng tin với những gì được liệt kê trên thực đơn, làm cho thực đơn đáp ứng tốt hơn với những thách thức của chuỗi cung ứng hiện tại.

Nhìn vào thực đơn của tuần trước và bạn có thể dự đoán được của tuần sau! Để nhất quán nhưng vẫn mang đến sự đa dạng cho học sinh, thực đơn của trường tuân theo chu kỳ 2 tuần.

Thực đơn hàng tháng đã in sẽ tiếp tục được dán trong nhà ăn và / hoặc văn phòng trường học.

Để biết thêm về menu, hãy truy cập sfusd.edu/menus.

Dịch vụ Dinh dưỡng Sinh viên hoan nghênh các câu hỏi và phản hồi về trải nghiệm của bạn với nền tảng thực đơn mới; xin vui lòng email [email protected]. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi chuyển đổi sang hệ thống mới này.