Các vấn đề về xử lý cảm quan và mùa hè

bởi | Th7 8, 2022 | Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, Nguồn, người Tây Ban Nha, Khuyết tật cụ thể

Bạn sẽ học

  • Tại sao mùa hè có thể là một thời gian khó khăn đối với trẻ em với các vấn đề về xử lý giác quan?
  • Cha mẹ có thể làm gì để giúp trẻ thoải mái trong các hoạt động ngoài trời quá mức?

Đọc tiếng Anh: Các vấn đề về xử lý cảm quan và mùa hè
Đọc bằng tiếng Tây Ban NhaEl verano y los problemas de procesamiento sensorial