Lớp học mùa hè cho thanh thiếu niên với De Colores Arts! (GGRC được chấp nhận)

bởi | Th7 21, 2022 | Khả năng tiếp cận, Sự kiện cộng đồng, Giải trí

Bạn có biết rằng De Colores Arts được cung cấp thông qua GGRC không?

Các lớp hiện tại của họ bao gồm: 

  • Cải thiện tương tác
  • Rhythm Makers 
  • Yoga cùng nhau 
  • Thơ 
  • Cách sử dụng mạng xã hội 
  • Vẽ trực quan và thử nghiệm 

Các lớp học được tổ chức trên Zoom và hầu hết được thiết kế cho thanh niên từ 16 tuổi trở lên

Truy cập trang web của họ để tìm hiểu thêm và đăng ký, số nhà cung cấp: PG2876.