Gia sư mùa hè với Lindamood-Bell

bởi | Th4 22, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Chứng khó đọc, Giáo dục, Trị liệu

Các chương trình mùa hè của Lindamood-Bell được cá nhân hóa và học sinh thường cải thiện nhiều năm về khả năng đọc viết và học tập chỉ trong vài tuần giảng dạy. Có các chương trình đọc, hiểu và toán.

Tìm hiểu thêm tại https://lindamoodbell.com/learning-centers/enroll-now-summer-programs-for-reading-comprehension-math