Nhận hỗ trợ

Cộng đồng

Tài nguyên cho cộng đồng

Summer Camps and Summer Together

Trại hè và cùng nhau nghỉ hè

Nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu về các chương trình mùa hè và sáng kiến Mùa hè Cùng nhau của DCYF nhằm cung cấp các trải nghiệm mùa hè trực tiếp cho thanh thiếu niên có nhu cầu cao nhất và khó tiếp cận nhất của SF. Cơ hội chương trình mùa hè: Mùa hè cùng nhau ...

Ask your Summer Camp to apply for GGRC funding for 1:1 Support Staff

Yêu cầu Trại hè của bạn đăng ký tài trợ GGRC cho Nhân viên hỗ trợ 1: 1

Bất kỳ Trại hè hoặc Chương trình ngoài giờ nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp GGRC cho Giờ hỗ trợ cá nhân dành cho trẻ em cần hỗ trợ 1: 1 Cách đăng ký Liên hệ Susan Pirnes, [email protected] Nói cho cô ấy biết trại của bạn muốn trở thành nhà cung cấp (điều này có nghĩa là họ có thể lập hóa đơn cho GGRC trong nhiều giờ ...