Nhận hỗ trợ

Cộng đồng

Tài nguyên cho cộng đồng

Ask your Summer Camp to apply for GGRC funding for 1:1 Support Staff

Yêu cầu Trại hè của bạn đăng ký tài trợ GGRC cho Nhân viên hỗ trợ 1: 1

Bất kỳ Trại hè hoặc Chương trình ngoài giờ nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp GGRC cho Giờ hỗ trợ cá nhân dành cho trẻ em cần hỗ trợ 1: 1 Cách đăng ký Liên hệ Susan Pirnes, [email protected] Nói cho cô ấy biết trại của bạn muốn trở thành nhà cung cấp (điều này có nghĩa là họ có thể lập hóa đơn cho GGRC trong nhiều giờ ...

4/21-4/30, Bay Area Science Festival

4 / 21-4 / 30, Lễ hội Khoa học Vùng Vịnh

Lễ hội Khoa học Vùng Vịnh là một cách để mọi người ở mọi lứa tuổi kết nối với khoa học, khám phá những điều kỳ diệu của Vịnh và khám phá những cách thức vô hạn mà nó định hình nên cuộc sống hàng ngày và tương lai của chúng ta. Mỗi trải nghiệm nêu bật các nguồn lực địa phương và được dẫn dắt bởi một người làm việc trong ...