Nhận hỗ trợ

Nhà giáo dục

Tài nguyên cho các nhà giáo dục

5/10, Learning Differences – Twitter Live Chat

5/10, Sự khác biệt trong Học tập - Trò chuyện Trực tiếp trên Twitter

Hãy cùng Tiến sĩ Andy Kahn trò chuyện trực tiếp trên Twitter tối nay lúc 7 giờ tối theo giờ EST để thảo luận về cách các nhà giáo dục và trường học có thể hỗ trợ tốt nhất cho học sinh có sự khác biệt trong học tập trong khi giúp nhân viên điều hướng sức khỏe tâm thần và các thách thức xã hội. được chia sẻ từ Hiểu rõ.org. Lưu ý thời gian sẽ ...

How One California Elementary School Sees Success After Overhauling its Reading Program

Một Trường Tiểu Học California Thành Công Như Thế Nào Sau Khi Đại Tu Chương Trình Tập Đọc

EdReports giới thiệu Trường Tiểu học Nystrom về chương trình đọc sách khoa học hàng đầu dành cho học sinh có nhu cầu cao Nhiều học sinh đang trên đà đạt được khả năng đọc ở cấp lớp tại Trường Tiểu học Nystrom, một trong 75 trường được tài trợ thêm sau thỏa thuận hợp pháp năm 2020 với ...