Nhận hỗ trợ

Nhà giáo dục

Tài nguyên cho các nhà giáo dục

Trauma-Informed Resources for Students and School Staff

Các Nguồn Thông tin về Chấn thương cho Học sinh và Nhân viên Trường học

Xem thông tin hữu ích và kế hoạch bài học tại Trường học Sharemylesson, đặc biệt là những trường đăng ký thực hành được thông báo về chấn thương, thường là những nơi quan trọng nhất trong cộng đồng để các nhà giáo dục, học sinh và phụ huynh nhận được sự hỗ trợ khi khủng hoảng xảy ra; của chúng tôi...

Free Meals for Youth at SFUSD School Locations During Summer 2022

Bữa ăn Miễn phí cho Thanh thiếu niên tại các Địa điểm Trường SFUSD Trong suốt Mùa hè 2022

exc-60edcfd28f209f4d82829014 Hãy đến chào mùa hè này! Dịch vụ Dinh dưỡng Sinh viên đang chào đón thanh thiếu niên trở lại nhà ăn của chúng tôi để dùng bữa ở trường trong những tháng hè. Chúng ta sẽ quay trở lại cách các bữa ăn mùa hè từng được phục vụ trước đại dịch COVID-19 * · Tất cả các bữa ăn ...