Nhận hỗ trợ

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Tài nguyên dành cho Chuyên gia chăm sóc sức khỏe

How One California Elementary School Sees Success After Overhauling its Reading Program

Một Trường Tiểu Học California Thành Công Như Thế Nào Sau Khi Đại Tu Chương Trình Tập Đọc

EdReports giới thiệu Trường Tiểu học Nystrom về chương trình đọc sách khoa học hàng đầu dành cho học sinh có nhu cầu cao Nhiều học sinh đang trên đà đạt được khả năng đọc ở cấp lớp tại Trường Tiểu học Nystrom, một trong 75 trường được tài trợ thêm sau thỏa thuận hợp pháp năm 2020 với ...

6/16, “Everyone Has the Right to Read” Literacy Conference (virtual)

6/16, Hội nghị về xóa mù chữ “Mọi người đều có quyền đọc” (ảo)

Sacramento COE: "Mọi Người Có Quyền Đọc" Văn Phòng Giáo Dục Quận Sacramento đang tổ chức Hội Nghị Biết Đọc Viết Ở Tiểu Học California, "Mọi Người Có Quyền Đọc." Sự kiện được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 6 và miễn phí cho tất cả mọi người! Zaretta ...

Thank You for Joining Us at IRC!

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi tại IRC!

Chúng tôi rất thích gặp bạn tại IRC, cảm ơn bạn đã làm cho một ngày thành công. Nhấp vào đây để xem video tóm tắt IRC của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới mà bạn có thể sử dụng để giúp gia đình mình phát triển. Vui lòng điền vào các đánh giá hội thảo của bạn để năm sau có thể tốt hơn nữa. ...