Nhận hỗ trợ

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Tài nguyên dành cho Chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Understanding Cutting and Self Harm

Hiểu về việc cắt giảm và tự gây hại cho bản thân

Cắt và Tự gây thương tích khác (Cũng có trong tiếng Tây Ban Nha: Cortes y otro tipo de autolesiones: Cómo ayudar) Khi trẻ cố ý tự làm mình bị thương, thường là bằng cách cắt hoặc cào da, đó thường là một cách để kiểm soát những cảm xúc khó khăn. Bài viết này của Child Mind ...

Seeking Self Advocates to Educate and Empower Dental Care Professionals

Tìm kiếm những người ủng hộ bản thân để giáo dục và trao quyền cho các chuyên gia chăm sóc răng miệng

Chào mừng bạn đến với Chiến dịch cho những nụ cười vượt trội Chúng tôi đang xây dựng một Cộng đồng những người ủng hộ bản thân để giáo dục và trao quyền cho cộng đồng nha khoa (sinh viên nha khoa tiền tiến sĩ, cư dân sau đại học, nha sĩ, nhân viên vệ sinh nha khoa và Chuyên gia vệ sinh nha khoa đã đăng ký ở Thay thế ...